Menu Zamknij

Co to jest Monitoring kontrolny i czemu służy?

Monitoring kontrolny parametrów wody to proces regularnego pomiaru i oceny wartości określonych parametrów chemicznych, biologicznych i fizycznych wody, takich jak twardość, pH, zawartość tlenu, zawartość chloru i inne. Celem monitoringu kontrolnego parametrów wody jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wody do celów konsumpcyjnych, przemysłowych i rekreacyjnych. Monitoring kontrolny parametrów wody pomaga w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów z jakością wody, takich jak zanieczyszczenia lub nieodpowiednie stężenie składników, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Monitoring kontrolny stanowi podstawową formę analizy w przypadku badań dotyczących jakości wody, która pochodzi z ujęć powierzchniowych lub podziemnych. Badanie tego typu przeprowadza się najczęściej kilka razy w ciągu roku, jednak minimum wyznaczone przez Sanepid to jednorazowe wykonanie monitoringu kontrolnego każdego roku.