Menu Zamknij

Co zrobić z żelazem w wodzie?

Zarówno żelazo, jak i mangan są metalami niepożądanymi w wodzie służącej dla potrzeb gospodarczych, ani tym bardziej w wodzie służącej spożyciu przez ludzi. Wywołują one bowiem zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych i armatury, a oprócz tego mogą być przyczyną powstawania plam na urządzeniach sanitarnych lub praniu. Podwyższają mętność wody, a przy wysokich stężeniach zmieniają także jej zapach i smak. Żelazo należy więc usuwać również w przypadku wód służących dla większości zastosowań przemysłowych, np. dla przemysłu tekstylnego, ponieważ powstający przez żelazo osad w rurach nie tylko powoduje straty energii pomp, które tłoczą wodę, ale w takim środowisku mogą się również rozwijać bakterie, które mogą zanieczyścić wodę. Normy podają dopuszczalne ilości żelaza, które wynoszą jednak maksymalnie 0,200 mg Fe/dm3 (w zmianie do rozporządzenia podaje się 200 μg/dm3).

W zależności od konkretnego rodzaju żelaza, który występuje w wodzie, stosowane są konkretne metody jego usunięcia, do których należą:

  • aeracja,
  • alkalizacja wodorotlenkiem wapnia, sodu, magnezu itp., oraz aeracja,
  • w przypadku żelaza występującego w połączeniach organicznych – koagulacja,
  • stosowanie kationitów (jonitów).

W finalnym etapie istotny jest również proces filtracji, wykorzystywany przy klarowaniu wody, który polega na przepuszczaniu wody przez warstwę materiału filtrującego, czyli np. piasku kwarcowego, drobnego marmuru czy antracytu, dzięki czemu nastąpi częściowe lub całkowite usunięcie najmniejszych zawiesin.