Menu Zamknij

Czym jest Monitoring przeglądowy i czemu służy?

Monitoring przeglądowy to zakres badań, który służy przeprowadzaniu kontroli nad jakością wody i dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny czy woda spełnia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia wymagania. Badanie to powinno wykonywać się przynajmniej 1 raz w roku lub każdorazowo po wykonaniu ujęcia, a więc studni głębinowej i kopalnej, a także w przypadku kiedy takie badanie (w przypadku Instytucji) zleci operat wodnoprawny.