Menu Zamknij

Jak wyczyścić i zdezynfekować instalację?

Do czyszczenia i dezynfekcji sieci wodociągowej wykorzystuje się sprawdzone preparaty chemiczne, czyli m.in. mieszaniny kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad, utleniaczy i biocydów, czasem stosuje się płukanie wodno-powietrzne. Należy podkreślić, iż oczyszczanie tego typu powinno być przeprowadzone przez profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie i odpowiedni sprzęt. Ważne jest regularne czyszczenie instalacji, które zapobiega ewentualnym awariom czy też powstawania biofilmu, szkodliwego dla ludzi.

Aby wyczyścić i zdezynfekować instalację wodną, należy przeprowadzić następujące kroki:

  1. Oczyszczanie: W pierwszej kolejności instalację należy dokładnie oczyścić, usuwając wszelkie osady i zanieczyszczenia. Można to zrobić poprzez użycie specjalistycznych środków czyszczących i przeprowadzenie czyszczenia mechanicznego.
  2. Dezynfekcja: Po oczyszczeniu instalacji należy ją zdezynfekować, aby zlikwidować obecne w niej bakterie i wirusy. Można to zrobić poprzez użycie specjalistycznych środków dezynfekcyjnych, takich jak chlorek wapnia, chlor lub ozon.
  3. Flush: Po zakończeniu procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces „flush”, czyli wypłukanie instalacji wodnej. Polega to na przepompowaniu wody przez instalację, co pozwala usunąć resztki środków dezynfekcyjnych.
  4. Monitorowanie: Po wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu instalacji należy regularnie ją monitorować, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna i czysta.

 

Istnieje wiele metod na dezynfekcję i czyszczenie instalacji, w przypadku intensyfikacji dezynfekcji można zastosować poniższe kroki do których należą:

  • dezynfekcja podchlorynem sodu, która jest najpopularniejszą metodą dezynfekcji instalacji, która jednak nie gwarantuje pozytywnego usuwania biofilmu, to czy okaże się efektywna zależy przede wszystkim od pH, im niższe tym lepiej, jednak niski odczyn pH obniża odporność instalacji na korozję, przez co skraca się długość jej działania;
  • dezynfekcja dwutlenkiem chloru to kolejna metoda, dwutlenek chloru ma właściwości utleniające, zakłóca transportowanie składników odżywczych przez ściany bakterii co sprawia, że komórka obumiera, działa w niższych stężeniach niż ozon czy chlor, dzięki czemu nie oddziałuje aż tak silnie na instalacje;
  • dezynfekcja nadtlenkiem wodoru i kwasem nadoctowym, która jest niezwykle efektywna, nadtlenek wodoru rozpada się w obecności substancji organicznych, dzięki czemu wydziela się wolny tlen o właściwościach dezynfekcyjnych, co sprawia, że proces dezynfekcji jest długotrwały, a oprócz tego słabo oddziałuje na instalacje, dzięki czemu można szybko, bezpiecznie i wydajnie oczyścić instalacje. Pamiętaj, że proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przez specjalistę i powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań instalacji wodnej. Nie wolno stosować środków dezynfekcyjnych bez wcześniejszej konsultacji z odpowiednimi specjalistami i nie należy modyfikować procesu dezynfekcji bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.