Menu Zamknij

Jakie badanie wody wybrać?

Wybór odpowiedniego badania wody zależy od kilku czynników, w tym celu badania, źródła wody i jej przeznaczenia. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w prawidłowym wyborze badań wody:

 1. Określenie celu badania: Czy chcesz sprawdzić jakość wody pitnej, czy jakość wody w kąpielisku, czy jakość wody w systemie grzewczym? Określenie celu badania pomoże w wyborze odpowiednich testów.
 2. Zidentyfikowanie potencjalnych zanieczyszczeń: W zależności od źródła wody, istnieją różne potencjalne źródła zanieczyszczeń, takie jak zanieczyszczenia chemiczne, bakterie i wirusy.
 3. Określenie wymagań regulacyjnych: W wielu krajach istnieją wymagania regulacyjne dotyczące jakości wody pitnej i wody używanej w różnych celach. Należy upewnić się, że wybrane badania spełniają te wymagania.
 4. Skonsultowanie się z ekspertem: Jeśli nie jesteś pewien, jakie badania wody są właściwe dla twoich potrzeb, skonsultuj się z ekspertem w dziedzinie jakości wody, takim jak specjalista ds. ochrony środowiska lub laboratorium badawcze.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego badania wody jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnych wyników i zapewnienia jakości wody, która jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Badania jakie wykonuje nasza firma obejmują zakres kilkudziesięciu parametrów możliwych do zdefiniowana i oznaczanych w próbkach wody i ścieków. Oferujemy także kilkanaście zestawów opracowanych przez specjalistów i zgodnych z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, normami branżowymi i wytycznymi Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS).)

Badania wody możemy podzielić na takie badania jak:

 • monitoring kontrolny wymagany, który należy wybrać, w celu sprawowania kontroli i nadzoru sanitarnego nad zawartością, a więc i jakością wody, dzięki temu badaniu można wywnioskować czy używana woda spełnia wszelkie normy.

  Monitoring kontrolny jest procesem regularnego sprawdzania jakości wody w celu zapewnienia, że spełnia ona określone wymagania i normy. Jest on wymagany w wielu branżach, takich jak przemysł, rząd, ochrona środowiska i zdrowie publiczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

  Monitoring kontrolny może obejmować badania chemiczne, bakteriologiczne i mikrobiologiczne, a także monitorowanie parametrów fizycznych, takich jak temperatura, pH i twardość wody. W zależności od branży i celu monitorowania, częstotliwość badań może się różnić, ale zwykle wymagane jest co najmniej raz w roku lub częściej w przypadku szczególnie wrażliwych systemów.

  Wyniki monitoringu kontrolnego są niezwykle ważne dla ustanowienia i utrzymania wysokiej jakości wody i właściwej ochrony zdrowia publicznego. Mogą one także być wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych problemów i działań naprawczych, jeśli to konieczne.

 • monitoring przeglądowy, który jest rozszerzeniem poprzedniego typu i służy dostarczeniu informacji, które pozwolą ocenić czy przestrzegane są określone wymagania dotyczące wody, o których mowa w rozporządzeniu.

  Monitoring przeglądowy to proces okresowej oceny jakości wody i jej składu chemicznego, aby upewnić się, że spełnia ona wymagania i normy dotyczące jakości wody. Jest to część ogólnego procesu monitorowania jakości wody i jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Monitoring przeglądowy może obejmować badania chemiczne, bakteriologiczne i mikrobiologiczne wody, a także monitorowanie parametrów fizycznych, takich jak temperatura, pH i twardość. Częstotliwość przeglądów może się różnić w zależności od branży i celu monitorowania, ale zwykle wymagane jest co najmniej raz w roku.

  Wyniki monitoringu przeglądowego są ważne dla ustanowienia i utrzymania wysokiej jakości wody, a także dla identyfikacji potencjalnych problemów i działań naprawczych, jeśli to konieczne. Mogą one także być wykorzystywane do ulepszania procesów i procedur dotyczących jakości wody, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

 • badanie rozszerzone jakości wody jest poszerzonym zakresem monitoringu kontrolnego, a parametry jakie można wyciągnąć z analizy finalnej owego badania pomagają w ocenie wody, co przekłada się na odpowiedni dobór urządzeń potrzebnych do uzdatniania wody.

  Badanie rozszerzone jakości wody to szczegółowa i dokładna ocena jakości wody, która obejmuje nie tylko analizy chemiczne i bakteriologiczne, ale także monitorowanie innych czynników, takich jak parametry fizyczne i mikrobiologiczne. Celem takiego badania jest uzyskanie pełnej i wszechstronnej oceny jakości wody i wszelkich potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska.

  Badanie rozszerzone jakości wody może być wymagane w niektórych branżach, takich jak przemysł spożywczy, farmacja i medycyna, w celu zapewnienia, że woda jest bezpieczna do użytku i nadaje się do określonych celów. Częstotliwość takich badań może się różnić, ale zwykle wymagane jest co najmniej raz w roku lub częściej w przypadku szczególnie wrażliwych systemów.

  Wyniki badania rozszerzonej jakości wody są niezwykle ważne dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiska, a także dla ustanowienia i utrzymania wysokiej jakości wody. Mogą one także być wykorzystywane do działań naprawczych i ulepszania procesów dotyczących jakości wody, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę dla ludzi i środowiska.