Menu Zamknij

Najczęściej wybierane

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Stężenie jonów wodoru (pH) jest jednym z parametrów jakości wody, który określa kwasowość lub zasadowość wody. pH wody jest skalą w zakresie od 0 do…

 • Symbol zastępczy
  590,40 

  Badanie wody w zakresie fizykochemii i mikrobiologii  obejmuje :  Escherichia coli (E. coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, Barwa, Mętność, Smak,…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Mętność jest jednym z parametrów jakości wody, który określa ilość zawieszonych w wodzie cząstek stałych, takich jak pył, glony, bakterie i inne cząstki organiczne oraz…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Gronkowce koagulazododatnie to szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus. Gronkowce koagulazododatnie wytwarzają białko zwane koagulazą, które jest odpowiedzialne za ich zdolność do krzepnięcia krwi. Te szczepy…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) to ilość tych związków chemicznych występujących w danej próbce wody. WWA to m.in. benzen, toluen, etylobenzen i inne, które są…

 • Symbol zastępczy
  873,30 

  Pełny zakres badania wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia  9.11.2015 roku w sprawie jakości wody na  pływalniach obejmuje : Ogólna liczba mikroorganizmów…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Kwas izocyjanurowy jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często stosowany jako środek biobójczy do dezynfekcji wody i innych powierzchni. W wodzie kwas izocyjanurowy jest w…

 • Symbol zastępczy
  147,00 

  Magnez to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Mg i liczbie atomowej 12. Jest to ważny składnik mineralny, który występuje w wodzie i jest niezbędny do…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Barwa – jest to wskaźnik organoleptyczny informujący o jakości wody. Barwa wody jest jednym z wielu wskaźników jej jakości. Barwa wody może być spowodowana przez…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Chrom – jest obecny w naturze i potrzebny dla zdrowia jednak w nadmiarze może być szkodliwy ponieważ długa ekspozycja na wskazany pierwiastek w zwiększonym stężeniu…

 • Symbol zastępczy
  1722,00 

    Badanie wody w zakresie monitoringu grupy B  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Azotany i azotyny to związki chemiczne zawierające atomy azotu i tlenu. Azotany (NO3-) są jonami anionów, podczas gdy azotyny (NO2-) to jony kationów. Azotany i…