Menu Zamknij

Azotany , Azotyny

132,84 

Kategoria:

Azotany i azotyny to związki chemiczne zawierające atomy azotu i tlenu. Azotany (NO3-) są jonami anionów, podczas gdy azotyny (NO2-) to jony kationów.

Azotany i azotyny są produktami przemian biologicznych i są naturalnie występujące w środowisku. Jednak ich nadmierne stężenie może być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie w przypadku wody pitnej. Wysokie poziomy azotanów i azotynów w wodzie pitnej mogą powodować uszkodzenia układu pokarmowego i nerwowego, a także niekorzystnie wpływać na rozwój płodu.

W niektórych krajach istnieją regulacje dotyczące maksymalnego dopuszczalnego stężenia azotanów i azotynów w wodzie pitnej. Aby upewnić się, że twoja woda jest bezpieczna do picia, należy regularnie wykonywać badania jakości wody i dostosowywać się do wytycznych określonych przez władze lokalne. Jeśli stężenie tych związków jest zbyt wysokie, można zastosować filtr do usuwania azotanów i azotynów z wody.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .