Menu Zamknij

Badanie osadu ściekowego – oczyszczalnia ścieków

Kategoria:

 

Badanie osadu ściekowego na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych obejmuje :

 1.  Sucha masa
 2.  Zawartość azotu ogólnego
 3. Zawartość azotu amonowego
 4.  Odczyn pH
 5.  Fosfor ogólny
 6.  Wapń
 7.  Magnez
 8.  Cynk
 9.  Nikiel
 10.  Miedź
 11.  Chrom
 12.  Kadm
 13.  Ołów
 14.  Rtęć
 15.  Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
 16.  Obecność Salmonella sp.
 17.  Obecność specyficznego DNA Salmonella sp.
 18.  Substancja organiczna

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty  badań ścieków  prosimy o kontakt .

Pobór   wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 14 dni roboczych .