Menu Zamknij

Badanie ścieków przydomowej oczyszczalni – podstawowy

Kategoria:

 

Badanie ścieków przydomowej oczyszczalni – podstawowy na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych obejmuje :

  1.  BZT5
  2.  ChZTCr
  3. Zawiesina ogólna

 W celu przygotowania indywidualnej oferty  badań ścieków  prosimy o kontakt .

Pobór   wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 14 dni roboczych .