Menu Zamknij

Badanie wody basenowej – pełen zakres.

873,30 

Pełny zakres badania wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia  9.11.2015 roku w sprawie jakości wody na  pływalniach obejmuje :

 1. Ogólna liczba mikroorganizmów (w 36 stopni po 48h),
 2. Liczba Escherichia coli,
 3. Liczba Pseudomonas aeruginosa,
 4. Liczba gronkowców koagulazododatnich,
 5. Legionella sp.
 6. pH,
 7. Potencjał Redox (oksydoredykcyjny),
 8. Potencjał Redox ( względem standardowej elektrody odniesienia),
 9. Chlor wolny,
 10. Chlor związany,
 11. Chloroform,
 12. Suma THM,
 13. Mętność,
 14. Azotany (NO3-),
 15. Utlenialność z KMnO4,
 16. Żelazo,
 17. Glin.

Stosowany do określenia jakości wody basenowej (hotele, aquaparki) na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez PSSE.

W zależności od stosowanych środków do dezynfekcji wody , zakres parametrów wody  będzie różny .

W celu przygotowania indywidualnej oferty oraz harmonogramu badań wody basenowej prosimy o kontakt .

Pobór wody basenowej wykonuje wykwalifikowany i  certyfikowany  próbkobiorca  na terenie  całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .