Menu Zamknij

Barwa – jest to wskaźnik organoleptyczny informujący o jakości wody.

Barwa wody jest jednym z wielu wskaźników jej jakości. Barwa wody może być spowodowana przez różne czynniki, takie jak gleba, rośliny, minerały i chemikalia, może być uwarunkowana obecnością substancji humusowych w wodzie, ściekami lub erozją. Woda powinna mieć jasny, przezroczysty kolor, bez zabarwień lub zanieczyszczeń.

Jeśli woda ma niepokojący kolor, może to świadczyć o obecności bakterii, metali ciężkich lub innych zanieczyszczeń, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. W takim przypadku ważne jest, aby wykonać dodatkowe badania wody i upewnić się, że jest ona bezpieczna do spożycia.

Jeśli masz wątpliwości co do barwy wody, skonsultuj się z profesjonalistą lub władzami odpowiedzialnymi za jakość wody, aby uzyskać poradę i wsparcie.

Zgodnie z :

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .