Menu Zamknij

Benzopiren

199,26 

Kategoria:

Benzo[a]piren (BAp) to organiczny związek chemiczny, który jest jednym z najbardziej toksycznych i trwałych składników spalin samochodowych. Jest on uważany za rakotwórczy dla ludzi i zwierząt, a jego obecność w powietrzu i wodzie jest uważana za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Benzopiren jest również uważany za jeden z głównych czynników przyczyniających się do smogu i zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach. W celu ochrony środowiska i zdrowia publicznego, wiele krajów wprowadziło restrykcyjne przepisy dotyczące emisji BAp ze źródeł takich jak pojazdy samochodowe i zakłady przemysłowe.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .