Menu Zamknij

Benzen

177,12 

Kategoria:

Benzen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C6H6, który jest podstawowym składnikiem wielu ważnych chemikaliów i produktów. Jest on szeroko stosowany w przemyśle jako składnik benzyny, plastiku, niektórych farb i innych produktów chemicznych. Benzen jest również uważany za potencjalnie szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska, ponieważ jest toksyczny i uwalnia się do powietrza i wód powierzchniowych w wyniku procesów przemysłowych i transportu. W celu ochrony zdrowia i środowiska, wiele krajów wprowadziło restrykcyjne przepisy dotyczące emisji benzenu i jego stosowania w przemyśle.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .