Menu Zamknij

Bromodichlorometan

177,12 

Bromodichlorometan (BDCM) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często używany jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej i innych zastosowaniach sanitarnych. Jest on również naturalnie obecny w środowisku jako produkt uboczny przemysłu chemicznego i niektórych procesów naturalnych. BDCM jest uważany za potencjalnie szkodliwy dla zdrowia człowieka i środowiska, ponieważ jest toksyczny i uwalnia się do wód powierzchniowych i gruntowych. W celu ochrony zdrowia i środowiska, wiele krajów wprowadziło restrykcyjne przepisy dotyczące emisji BDCM i jego stosowania w przemyśle.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .