Menu Zamknij

Chlor związany

43,05 

Chlor związany to forma chloru, która jest połączona z innymi cząsteczkami, takimi jak związki organiczne lub sole. Chlor związany jest często stosowany jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej i innych zastosowaniach sanitarnych, ponieważ jest mniej toksyczny niż chlor wolny i uwalnia się stopniowo, umożliwiając skuteczną dezynfekcję przez dłuższy okres czasu. Chlor związany jest również używany w produkcji wielu produktów chemicznych, takich jak plastyfikatory i środki powierzchniowo czynne. W celu ochrony zdrowia i środowiska, niektóre kraje wprowadziły regulacje dotyczące emisji i stosowania chloru związanego w przemyśle i wodzie pitnej.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

Chlor związany w wodzie basenowej jest to chlor połączony ze związkami organicznymi i nieorganicznymi azotu . Informuje o zawartości zanieczyszczeń w wodzie basenowej . Wysoka zawartość chloru związanego świadczy o złym stanie wody basenowej .  

 

Zawartość chloru związanego  w wodzie powinna być na poziomie : 0-0,03 mg/l

 

Chlor wolny + Chlor związany = Chlor całkowity

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .