Menu Zamknij

Fizykochemia i mikrobiologia – woda surowa(studnia)- Stacja SUW

590,40 

Kategoria:

Badanie wody w zakresie fizykochemii i mikrobiologii  obejmuje :

 1.  Escherichia coli (E. coli),
 2. Bakterie grupy coli,
 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C,
 4. Barwa,
 5. Mętność,
 6. Smak,
 7. Zapach,
 8. Stężenie jonów wodoru (pH),
 9. Przewodność,
 10. Azotyny,
 11. Jon amonu,
 12. Glin (Al),
 13. Żelazo,
 14. Mangan,
 15. Chlorki,
 16. Siarczany,
 17. Twardość

Zakres pomoże w określeniu jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w studni i dobraniu odpowiedniej Stacji uzdatniania wody .

Nasza firma specjalizuje w technologii uzdatniania  wody i na podstawie sprawozdania z badań  wody może dobrać odpowiedni system SUW.

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .