Menu Zamknij

Glin (Al)

132,84 

Kategoria:

Glin (Al) – czyli związku chemicznego z grupy metali. Glin jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali na Ziemi i jest stosowany w wielu różnych dziedzinach, w tym w przemyśle ceramicznym, elektronicznym, budowlanym i jako składnik stopów metali. W zależności od postaci i składu, glin może być stosowany jako materiał izolacyjny, odporny na korozję, lub jako dodatek wpływający na właściwości mechaniczne stopów metali. Glin jest pierwiastkiem znajdującym się na trzecim miejscu pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej. Występuje w skałach litych i glinach oraz minerałach. z tego względu jego obecność w wodzie jest powszechna. Niekiedy glin wykrywany w wodzie użytkowej pochodzi z rozpuszczania zbiorników lub naczyń aluminiowych, w których przechowuje się wodę.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .