Menu Zamknij

Legionella sp – woda basenowa

393,60 

Badanie wody w zakresie bakterii Legionella sp. w wodzie basenowej  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 roku  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Badanie stosowane w szczególności, gdzie występuje areozol wodno-powietrzny tzn natryski, baseny,wanny SPA  oraz gdy  temperatura wody  przekracza 28 C.

W celu przygotowania indywidualnej oferty  badań wody  prosimy o kontakt.

Pobór wody  wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju.

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych.