Menu Zamknij

Badanie mętności wody

33,21 

Mętność jest jednym z parametrów jakości wody, który określa ilość zawieszonych w wodzie cząstek stałych, takich jak pył, glony, bakterie i inne cząstki organiczne oraz przez drobne zawiesiny lub koloidy pochodzenia organicznego lub nieorganicznego.

Woda, która jest mętna, może być nieatrakcyjna wizualnie i mieć nieprzyjemny smak i zapach. Mętność w wodzie może również świadczyć o obecności zanieczyszczeń i potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia.

Mętność jest regulowana przez prawo i musi być kontrolowana i monitorowana przez władze odpowiedzialne za jakość wody. Woda, która spełnia normy dotyczące mętności, jest uważana za bezpieczną do spożycia.

Jeśli masz wątpliwości co do poziomu mętności w swojej wodzie, zaleca się przeprowadzić badanie mętności wody lub skonsultowanie się z władzami lub specjalistą od jakości wody.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .