Menu Zamknij

Zestaw badań wody – mikrobiologia i fizykochemia.

490,00 

Zestaw badań wody mikrobiologicznych i fizykochemicznych to zestaw testów, które służą do oceny jakości wody pitnej i zewnętrznej. Badania te pozwalają na identyfikację i pomiar różnych parametrów, takich jak ilość bakterii, wirusów, grzybów, chemicznych składników, pH, twardość i inne.

Badania mikrobiologiczne służą do wykrywania i pomiaru obecności bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Badania fizykochemiczne pozwalają na określenie różnych chemicznych i fizycznych parametrów wody, takich jak pH, twardość, zawartość chloru i inne. Te parametry są ważne dla określenia jakości wody i jej bezpieczeństwa do spożycia.

Wyniki tych badań są ważne dla oceny bezpieczeństwa wody pitnej i określenia, czy jest ona odpowiednia do spożycia i użytkowania. Jeśli wyniki wskazują na obecność skażeń lub nieodpowiednie parametry, należy podjąć odpowiednie działania, takie jak oczyszczanie wody lub jej filtrowanie, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i jakość.

Woda ze studni głębinowej lub kopanej i sieci wodociągowej. Zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

1.  Mętność,
2. Barwa,
3. Zapach,
4. Smak,
5. Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
6. Ph,
7. Liczba bakterii grupy coli,
8. Liczba Escherichia coli,
9. Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
10. Enterokoki kałowe.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.

Jeżeli analizy wody przeprowadzane są na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zalecamy pobór przez przeszkolonego próbobiorcę laboratorium. Tylko taki pobór będzie akredytowany. W przypadku samodzielnego poboru, akredytowane będą wyłącznie analizy. Wynik analizy parametru „liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h” z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ próbka do badania musi trafić do laboratorium w ciągu 12 godzin.Paczka kurierska dostarczana jest w ciągu 24 h.

Termin realizacji wyników badań wynosi od 7 do 14 dni roboczych.