Menu Zamknij

Zestaw – Monitoring grupy A – podstawowy

369,00 

 

Badanie wody w zakresie monitoringu grupy A – podstawowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obejmuje :

  1.  Escherichia coli (E. coli),
  2.  Bakterie grupy coli,
  3.  Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C,
  4.  Barwa,
  5.  Mętność,
  6.  Smak,
  7.  Zapach,
  8.  Stężenie jonów wodoru (pH),
  9.  Przewodność,

Stosowany  w przypadku kontroli wody surowej (ujęcie własne-studnia) niepodlegającej dezynfekcji i uzdatnianiu.

W celu przygotowania indywidualnej oferty  badań wody  prosimy o kontakt .

Pobór wody  wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .