Menu Zamknij

Nikiel

265,68 

Nikiel w wodzie może pochodzić z wielu źródeł, takich jak instalacje przemysłowe, zanieczyszczenie środowiska i naturalne skażenie wód powierzchniowych i podziemnych. Nikiel w wodzie może być szkodliwy dla zdrowia, jeśli jego stężenie przekracza dopuszczalne limity, ponieważ może powodować skutki uboczne, takie jak zaburzenia trawienia, zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego i nerek, a także ryzyko raka. Dlatego ważne jest, aby kontrolować poziom niklu w wodzie pitnej i unikać spożywania wody, która zawiera niebezpieczne stężenia tego pierwiastka. W niektórych przypadkach może być konieczne filtrowanie wody lub stosowanie innych metod usuwania niklu, aby zapewnić bezpieczeństwo dla zdrowia.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .