Menu Zamknij

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopniach C

77,49 

Kategoria:

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36 C

Aby określić ogólną liczbę organizmów w wodzie o temperaturze 36°C, należy wykonać badanie mikrobiologiczne wody. Standardowym i dokładnym sposobem na określenie liczby mikroorganizmów jest hodowla mikrobiologiczna. W tym celu pobiera się próbkę wody i umieszcza ją w odpowiednim środowisku hodowlanym, takim jak agar lub płynne media hodowlane, które sprzyjają wzrostowi mikroorganizmów. Po określonym czasie hodowli (zwykle 24-48 godzin) liczy się liczbę kolonii mikroorganizmów na powierzchni agaru lub liczbę mikroorganizmów w próbce. Ta liczba jest używana do oszacowania liczby mikroorganizmów w całej próbce wody.

Wyniki badań mikrobiologicznych wody powinny być interpretowane w odniesieniu do standardów jakości wody, aby ocenić, czy poziom mikroorganizmów jest bezpieczny dla zdrowia.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 3-7  dni roboczych .