Menu Zamknij

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

88,56 

Ogólny węgiel organiczny (OWO) to termin stosowany w analizie chemicznej wody, ścieków i innych płynnych próbek, który oznacza zawartość wszystkich organicznych związków węglowych. OWO jest często używane jako wskaźnik zanieczyszczenia organicznego i jest mierzony jako masa węgla organicznego w danej objętości próbki. Wysoki poziom OWO może być spowodowany obecnością substancji takich jak ścieki, fekalia, odpady rolnicze lub inne źródła organicznych zanieczyszczeń.

OWO jest ważne do monitorowania, ponieważ wysoki poziom zanieczyszczeń organicznych może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Wysoki poziom OWO może powodować zanieczyszczenie mikrobiologiczne i chemiczne wody, co może być szkodliwe dla życia wodnego i być niebezpieczne dla ludzi, którzy korzystają z tej wody do picia i innych celów.

Zawartość substancji organicznych jest jednym z głównych parametrów określających jakość wody. W analizie rutynowej zawartość związków organicznych charakteryzuje się różnymi pośredniki metodami: stratą przy prażeniu suchej pozostałości, utlenialnością, chemicznym i biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu, wartością absorbancji w UV.

Oznaczenie ogólnego węgla organicznego pozwala na dokładniejsze określenie zanieczyszczenia wód związkami organicznymi. Zawartość węgla organicznego oznacza sie zwykle po spaleniu substancji organicznych do dwutlenku węgla, który następnie można oznaczyć metodami opisanymi przy badaniu ścieku:

– spektrofotometryczną w podczerwieni, z zastosowaniem analizatora węgla organicznego,

– miareczkową z dwuchromianem potasu.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .