Menu Zamknij

Ołów

265,68 

Kategoria:

Ołów jest metalem ciężkim, który może być zanieczyszczeniem wody. Wysoki poziom ołowiu w wodzie może być niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, ponieważ może powodować poważne uszkodzenia układu nerwowego i nerek, a także prowadzić do negatywnych skutków dla ekosystemów wodnych. Ołów może pochodzić z różnych źródeł, takich jak starzejące się rury wodociągowe, ścieki przemysłowe i odpady, a także z atmosfery w wyniku emisji z przemysłu i ruchu samochodowego.

Aby ocenić poziom ołowiu w wodzie, należy przeprowadzić badanie laboratoryjne. Wiele krajów, w tym Polska, ma określone normy i limity dla poziomu ołowiu w wodzie pitnej, które są ustanawiane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Jeśli poziom ołowiu w wodzie przekracza te limity, należy podjąć odpowiednie środki, aby go zmniejszyć, takie jak oczyszczanie wody lub zmiana źródła wody pitnej.

W wodach naturalnych ołów występuje stosunkowo rzadko. Może on pochodzić z wymywania gruntu zawierającego związki ołowiu, z zanieczyszczeń doprowadzanych ze ściekami przemysłowymi, może także przedostać się do wody wskutek korozji rur ołowianych (stosowanych dawniej w wodociągach) lub zbiorników pokrytych farbami zawierającymi związki ołowiu. W okręgach przemysłowych, gdzie znajdują się huty metali kolorowych, ołów może dostawać się do wód powierzchniowych z opadami atmosferycznymi. Źródłem ołowiu są również spaliny samochodowe. Wody podziemne a szczególnie kopalniane, mogą zawierać pewne ilości ołowiu w skutek wymywania skał.

Ze względu na silne własności toksyczne oraz zdolności kumulowania się w organizmie ludzkim, ołów jest szkodliwy dla zdrowia (wywołuje chorobę zwaną ołowicą). Jest on także szkodliwy dla zwierząt i roślin. Ołów hamuje biochemiczne procesy rozkładu substancji organicznych, opóźnia przebieg procesów samooczyszczania w wodach powierzchniowych. Ołów pogarsza własności organoleptyczne.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .