Menu Zamknij

Ozon jest rodzajem tlenu, który jest stosowany w procesie oczyszczania wody. W wodzie ozon działa jako silny utleniacz, co oznacza, że jest w stanie rozkładać i neutralizować szkodliwe substancje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby, związki organiczne i inne zanieczyszczenia.

Ozonacja wody jest jednym z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów na oczyszczanie wody, ponieważ ozon jest naturalnie występującym substancją i rozkłada się szybko do tlenu po dokonaniu utleniania. Ozonacja jest szczególnie skuteczna w usuwaniu bakterii, wirusów i innych patogenów, dlatego jest często stosowana w oczyszczalniach wód, w systemach uzdatniania wody w domach i w przemyśle.

Należy jednak pamiętać, że ozon jest silnym utleniaczem i może być szkodliwy dla zdrowia, jeśli jest wdychany w dużych ilościach. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo podczas stosowania ozonu w procesie oczyszczania wody.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .