Menu Zamknij

Pescytydy

243,54 

Kategoria:

Pestycydy to chemikalia stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie w celu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Niestety, pestycydy często przedostają się do wód powierzchniowych i podziemnych, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.

W wodzie pestycydy mogą mieć szkodliwy wpływ na ryby, zwierzęta i rośliny wodne, a także na mikroorganizmy, które są istotne dla równowagi ekosystemu. W niektórych przypadkach pestycydy w wodzie mogą również przedostać się do łańcucha pokarmowego i dotrzeć do ludzi, co może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych, takich jak rak, zaburzenia hormonalne i inne choroby.

Z biegiem lat narasta jednak zaniepokojenie skutkami szkodliwego, ubocznego oddziaływania pestycydów na środowisko i na ludzi. Znacna część związków czynnych wchodzących w skład preparatów pestycydowych odznacza się bowiem dużą perysystencyjnością powodującą długotrwałe zaleganie w środowisku. Należą do nich przede wszystkim insektycydy chloroorganiczne (DDT, metoksychlor, lindan i inne) – bardzo odporne na biodegradację lub rozkład pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych. Dlatego po długim okresie bezkrytycznego stosowania preparatów opartych głównie na DDT nastąpił radykalny zwrot w kierunku szerszego wykorzystywania insektycydów fosforoorganicznych i karbaminianowych, charakteryzujących się większą toksycznością ostrą, lecz zarazem szybszym zanikaniem w warunkach naturalnych. Drugą ważną grupę pestycydów stanowią herbicydy, czyli substancje do zwalczania chwastów. Należą do nich głównie pochodne kwasu chlorofenoksyoctowego oraz związki mocznikowe.

Przepisy polskie określające dopuszczalne zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych uwzględniając graniczne, sumaryczne stężenie insektycydów chloroorganicznych na poziomie 0,05 mikrogram/dm3 oraz insektycydów fosforoorganicznych i karbaminianowych na poziomie 1,0 mikrogram/dm3 w wodach wszystkich klas czystości.

Aby zapobiec negatywnemu wpływowi pestycydów na wodę, ważne jest stosowanie praktyk rolniczych i ogrodniczych, które minimalizują ich przedostawanie się do wód.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .