Menu Zamknij

Potencjał Redox

43,05 

Potencjał redoks (ORP) jest miarą potencjału elektrochemicznego wody lub innego roztworu. Jest to wartość elektrochemiczna, która określa zdolność roztworu do utleniania lub redukcji jonów.

Woda o wysokim potencjale redoks ma zdolność do utleniania związków chemicznych, co może mieć korzystny wpływ na jej jakość i działanie jako środka dezynfekującego. Woda o niskim potencjale redoks może być słaba w utlenianiu i może być mniej skuteczna w dezynfekcji.

Potencjał redoks jest ważnym parametrem do badania jakości wody, szczególnie wodociągowej i kranowej, ponieważ może wskazywać na obecność niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy. Zmiany potencjału redoks mogą być również wskaźnikiem zmian w jakości wody, takich jak zmiany pH, twardości i zawartości minerałów.

Ma duże znaczenie w procesach biochemicznego oczyszczania ścieków, jego wartość w bardzo dużym stopniu zależy od natlenienia ścieków.

Wartość potencjału redoks wskazuje, czy procesy oczyszczania ścieków zachodzą prawidłowo. W przypadku odchylenia od tej wartości należy korygować technologię oczyszczania ścieków do osiągnięcia potrzebnego potencjału. Potencjał Redox wyraża się w mV  danej temperaturze.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

Potencjał Redox to parametr wskazujący zdolność do wchodzenia w reakcje  redukcji i utleniania  ( reduction , oxidation ) .

W wodzie basenowej dezynfekcja  to inaczej utlenianie  mikroorganizmów – drobnoustrojów  , które dostały się do basenu .

Im większy potencjał redox tym zdolność do utleniania  jest większa .

Potencjał redox  w wodzie basenowej  powinien  być na poziomie : 750-770 mV

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .