Menu Zamknij

Przewodność

33,21 

Przewodność elektryczna jest parametrem jakości wody, który określa zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego.

Przewodność elektryczna w wodzie jest wynikiem obecność jonów w wodzie, takich jak sód, potas, chlorki i inne jony. Im więcej jonów jest obecnych w wodzie, tym wyższa jest jej przewodność.

Woda o wysokiej przewodności elektrycznej może mieć wpływ na właściwości chemiczne wody, takie jak pH, a także na działanie urządzeń i systemów, takich jak filtry i układy odwróconej osmozy.

Przewodność elektryczna jest regulowana przez prawo i musi być kontrolowana i monitorowana przez władze odpowiedzialne za jakość wody. Woda, która spełnia normy dotyczące przewodności elektrycznej, jest uważana za bezpieczną do spożycia.

Przewodność mierzy się w ściekach miejskich i przemysłowych w celu określenia ogólnej zawartości rozpuszczonych w nich jonów.

Duże zmiany w przewodności ścieków mogą świadczyć o zakłóceniu procesów produkcyjnych w zakładzie, które mogą wpływać szkodliwie na pracę oczyszczalni ścieków względnie na odbiornik, do którego są ścieki odprowadzane.

Jeśli masz wątpliwości co do poziomu przewodności elektrycznej w swojej wodzie, zaleca się wykonanie badania wody lub skonsultowanie się z władzami lub specjalistą od jakości wody.

Zgodnie z :

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .