Menu Zamknij

Pseudomonas aeruginosa

77,49 

Kategoria:

Pseudomonas aeruginosa to bakteria, która może występować w wodzie i być czynnikiem zanieczyszczenia. Jest to mikroorganizm o wysokiej odporności i zdolności do przetrwania w różnych środowiskach, w tym w wodzie. Obecność P. aeruginosa w wodzie może być szkodliwa dla zdrowia ludzi i zwierząt, ponieważ może powodować choroby układu moczowo-płciowego, skóry i dróg oddechowych.

Aby uniknąć zanieczyszczenia wody przez P. aeruginosa, ważne jest stosowanie skutecznych środków dezynfekcyjnych i utrzymywanie dobrych praktyk higieny wodociągowej. W razie podejrzenia obecności tej bakterii w wodzie, należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu wykonania testów i podjęcia odpowiednich działań.

Aby zapobiec obecności Pseudomonas aeruginosa w wodzie, należy stosować się do następujących zaleceń:

  1. Utrzymywanie dobrych praktyk higieny: Osoby używające wodociągów powinny dbać o higienę, aby uniknąć przenoszenia bakterii do wody.
  2. Dezynfekcja wodociągów: Wodociągi powinny być regularnie dezynfekowane, aby zapobiec rozwojowi bakterii, takich jak P. aeruginosa.
  3. Kontrola jakości wody: Woda powinna być regularnie badana pod kątem obecności bakterii, w tym P. aeruginosa.
  4. Ochrona źródeł wody: Źródła wody powinny być chronione przed zanieczyszczeniem, takim jak odpady i ścieki, które mogą zawierać bakterie, takie jak P. aeruginosa.
  5. Stosowanie filtrów wody: Filtry wody mogą pomóc w usuwaniu bakterii z wody, w tym P. aeruginosa.
  6. Unikanie używania wody, która wygląda na zanieczyszczoną: Nie należy używać wody, która wygląda na zanieczyszczoną, ponieważ może zawierać bakterie, takie jak P. aeruginosa.
  7. Stosowanie odpowiedniej chemii, która pomoże w usunięciu niepożądanych bakterii z układu.
  8. Dbanie o infrastrukturę wodociągów: Wodociągi powinny być regularnie konserwowane i naprawiane, aby uniknąć przecieków, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia wody.

Te środki zapobiegawcze pomogą zminimalizować ryzyko obecności Pseudomonas aeruginosa w wodzie i zapewnić bezpieczną wodę do picia i użytkowania.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 3-7  dni roboczych .