Menu Zamknij

Rtęć

265,68 

Kategoria:

Badanie wody : Rtęć – występuje w wodach naturalnych w niewielkich stężeniach, zwykle od 0,01 do 0,1 mikrogram/dm3. Oznaczenie rtęci w wodzie jest bardzo ważne ze względu na dużą toksyczność wszystkich jej związków oraz zdolność kumulowania się w organizmie ludzkim. Wysoką toksyczność wykazuje rtęć w stosunku do organizmów wodnych – próg stężeń śmiertelnych dla niektórych ryb wynosi 4-/+ 20 mikrogram/dm3. Związku rtęci zawarte w wodach mają ujemny wpływ na przebieg samooczyszczania wód wskutek hamowania procesów biochemicznych. Już przy stężeniu 10 mikrogram/dm3 Hg następuje spowolnienie tych procesów a całkowite ich zatrzymanie zachodzi przy 2 mg/ dm3 Hg. Źródłem rtęci w wodach są ścieki przemysłowe z zakładów farmaceutycznych, produkcji pestycydów, produkcji mas plastycznych i przemysłu petrochemicznego, drzewnego, celulozowego, fabryk akumulatorów oraz spływy z pól na których używano środków ochrony roślin typu rtęciowego. Rtęć może również przedostawać się do wód z powietrza, gdzie występuje w skutek spalania paliw płynnych i stałych (niektóre gatunki węgla zawierają do 0,5 mg/kg Hg).

 

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .