Menu Zamknij

Selen

265,68 

Selen jest minerałem, który jest ważny dla naszego zdrowia, ale jego nadmiar może być szkodliwy. Woda może zawierać pewne ilości selenu, w zależności od jakości wody i jej źródła. Woda pitna powinna zawierać odpowiednie ilości selenu, ale nie powinna przekraczać norm ustanowionych przez władze sanitarne. Aby zminimalizować ryzyko narażenia na nadmierne ilości selenu, należy stosować filtry wody i regularnie sprawdzać jakość wody pitnej.

Jego związki w wodzie mogą pochodzić z gleby oraz z zanieczyszczeń ściekami przemysłowymi i opadami pyłów przemysłowych. Na ogół uważa się, że ilości selenu w wodach naturalnych są niewielkie. Stężenie selenu w większości wód do picia wynosi 0,01 mg/dm3. Stężenie powyżej 0,5 mg występują rzadko i pochodzą z zanieczyszczeń.

Selen jest toksyczny dla ludzi i zwierząt, działanie jego podobne jest do arsenu. Selen uważany jest również za potencjalny czynnik rakotwórczy. Dopuszczalna ilość związków selenu w wodzie jest limitowana.

Ponieważ w glebie występują seleniny i seleniany, można przypuszczać, że te rodzaje związków selenu występują również w wodzie. Woda zanieczyszczona ściekami może zawierać selen w każdej z jego czterech wartościowości. Selen występuje zarówno w postaci związków nieorganicznych, jak również licznych związków organicznych.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .