Menu Zamknij

Siarczany

132,84 

Kategoria:

Siarczany – występują w wodach naturalnych w szerokim zakresie stężeń, od kilku do kilku tysięcy mg/dm3. Przechodzą one do wód powierzchniowych z gleby, pokładów geologicznych, a także odprowadzane są ze ściekami przemysłowymi np. z fabryk kwasu siarkowego, sztucznego włókna wiskozowego, farbiarni itp. Duże zawartości siarczanów mogą znajdować się w wodach kopalnianych w skutek zachodzących tam procesów rozkładu pirytów. Piryty w obecności wody, tlenu lub azotanów ulegają rozkładowi do siarczanu żelaza (II) i kwasu siarkowego. Powstały kwas siarkowy działa rozpuszczająco na złoża naturalne, dając odpowiednie siarczyny.

Zawartość siarczanów w wodzie  do picia z punktu widzenia sanitarno – higienicznego ma znaczenie drugorzędne.

Siarczany magnezu i sodu, występujące w dużych stężeniach, powyżej 250 mg/dm3 SO4, nadają wodzie do picia smak gorzkawy. W pewnych przypadkach, zwłaszcza w początkowym okresie używania, woda taka może działać przeczyszczająco.

W niektórych przypadkach nadmierne stężenie siarczanów w wodzie może być szkodliwe dla zdrowia i powodować problemy z trawieniem. Aby zapobiec nadmiernemu stężeniu siarczanów, należy regularnie sprawdzać jakość wody i stosować filtry do oczyszczania wody. W razie potrzeby należy także konsultować się z władzami sanitarnymi lub specjalistą w dziedzinie jakości wody.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .