Menu Zamknij

Srebro

265,68 

Badanie wody : Srebro związki srebra znajdujące się w wodzie w małych stężeniach mają właściwości bakteriobójcze. W dużych stężeniach srebro wykazuje silne działanie toksyczne. Możliwości występowania srebra w wodach są niewielkie. Wysoka cena srebra powoduje, że zakłady przemysłowe, stosując srebro w procesach technologicznych, prowadzą na szeroką skalę regenerację srebra ze ścieków i odpadów. Srebro może czasami występować w wodach kopalnianych oraz w ściekach z produkcji błon fotograficznych.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .