Menu Zamknij

Stężenie jonów wodoru (pH)

43,05 

Stężenie jonów wodoru (pH) jest jednym z parametrów jakości wody, który określa kwasowość lub zasadowość wody. pH wody jest skalą w zakresie od 0 do 14, gdzie wartość 7 oznacza neutralne pH, wartość poniżej 7 oznacza kwasową wodę, a wartość powyżej 7 oznacza zasadową wodę.

Stężenie jonów wodoru (pH) jest wskaźnikiem kwasowości wody. pH wody powinno znajdować się w zakresie od 6,5 do 8,5, co oznacza, że woda jest lekko kwaśna do lekko zasadowej. Woda o niższym pH niż 6,5 może być uznana za kwasową, a woda o pH powyżej 8,5 może być uznana za zasadową. Stężenie jonów wodoru w wodzie jest ściśle związane z jego składem chemicznym i może być zmienione przez różne czynniki, takie jak zanieczyszczenia, procesy biologiczne i chemiczne. Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe wodę do spożycia, należy regularnie sprawdzać pH wody i stosować odpowiednie filtry i procesy oczyszczania.

Optymalne pH wody do picia powinno być w zakresie od 6,5 do 8,5. Woda o niskim pH może powodować korozję instalacji i urządzeń, a także być niebezpieczna dla zdrowia ludzi, zwłaszcza przy długotrwałym spożyciu.

Woda o wysokim pH może powodować powstawanie kamienia kotłowego i zmiany smaku wody.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .