Menu Zamknij

Suma chloranów i chlorynów

99,63 

Suma chloranów i chlorynów jest ważnym wskaźnikiem jakości wody i może być mierzona przy użyciu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Chlorany i chloryny są związkami chloru, które występują w wodzie jako produkty uboczne procesów dezynfekcji i dezynfekcji wodociągów.

Wysoki poziom chloranów i chlorynów może powodować negatywne skutki dla zdrowia, takie jak podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych, a także zaburzenia hormonalne i uszkodzenie układu odpornościowego. Dlatego niezbędne jest utrzymanie niskiego poziomu tych związków w wodzie pitnej.

W niektórych krajach określone są normy dotyczące dopuszczalnej ilości chloranów i chlorynów w wodzie pitnej, które powinny być spełnione przez wodociągi i producentów wody butelkowanej. W celu zapewnienia bezpiecznej wody do spożycia, ważne jest regularne badanie stężenia chloranów i chlorynów w wodzie.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .