Menu Zamknij

Suma THM

110,70 

Kategoria:

THM (trihalometany) to grupa związków chemicznych powstających w wyniku reakcji chloru lub jego pochodnych z substancjami organicznymi w wodzie. THM są uważane za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia i dlatego ich poziom jest mierzony w wodzie pitnej, aby zapewnić bezpieczeństwo dla konsumentów. Stężenie THM w wodzie może być określone przez laboratoryjne testy chemiczne, takie jak chromatografia gazowa lub spektrometria mas. Ważne jest, aby utrzymywać poziom THM w wodzie na niskim poziomie, ponieważ wysokie stężenie tych związków może być powiązane z ryzykiem nowotworów i innych problemów zdrowotnych.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .