Menu Zamknij

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

199,26 

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) to ilość tych związków chemicznych występujących w danej próbce wody. WWA to m.in. benzen, toluen, etylobenzen i inne, które są produktami ubocznymi procesów przemysłowych, jak np. spalanie paliw, produkcja chemikaliów czy procesy związane z przetwórstwem ropy naftowej. Woda zawierająca duże stężenia WWA jest zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia. W celu oceny stężenia WWA w wodzie stosuje się odpowiednie badania laboratoryjne.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .