Menu Zamknij

Trihalometan (chloroform)

177,12 

Trihalometan (chloroform) jest organicznym związkiem chemicznym, który powstaje jako produkt uboczny podczas chlorowania wody. Chlorowanie jest procesem, w którym dodaje się chlor do wody w celu zabicia bakterii i wirusów. Trihalometany są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ są uważane za kancerogenne. Stężenie trihalometanów w wodzie powinno być monitorowane przez odpowiednie agencje, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom.

Trichlorometan (chloroform) – mianem trihalometanów określa się grupę czterech halogenowych pochodnych metanu, obejmującą: chloroform (CHClBr2), dichlorobromometan (CHCl2Br), chlorodibromometan (CHClBr2) i bromoform (CHBr3). Związki te powstają w wyniku reakcji zachodzących między halogenami wprowadzanymi do wody substancjami organicznymi, przede wszystkim substancjami humusowymi. Należą do najczęściej występujących w wodzie halogenowych związków organicznych. Źródłem trihalometanów mogą być również ścieki przemysłowe.

Szczególne znaczenie wśród trihalometanów ma chloroform, z uwagi na stwierdzone, potencjalne właściwości rakotwórcze tego związku. Dlatego przepisy określające wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze może zawierać maksymalnie 0,03 mg/dm3 CHCl3.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .