Menu Zamknij

Twardość wody to ilość jonów wapnia i magnezu zawartych w wodzie. Jest to ważny parametr jakości wody, który może mieć wpływ na smak i jakość wody, a także na funkcjonowanie urządzeń i instalacji wodnych.

Twardość wody może być podzielona na twardość węglanową i niewęglanową. Twardość węglanowa jest twardością, która może być usunięta przez filtrację lub odpowiednie dodatki chemiczne. Twardość niewęglanowa jest twardością, która nie może być usunięta i jest nieodłącznym składnikiem wody.

Optymalna twardość wody do picia powinna być w zakresie od 50 do 100 mg/L. Woda o wysokiej twardości może powodować powstawanie kamienia kotłowego i zmiany smaku wody, a także może mieć wpływ na funkcjonowanie urządzeń i instalacji wodnych.

Twardość wód naturalnych waha się w szerokich granicach, które można określić jako sięgające od 1 do 20 mval/dm3. Wody uzdatnione mogą mieć twardość bliską 0 mval/dm3.

Woda twarda jest niepożądana ze względu na duże straty mydła w gospodarstwach oraz łatwość tworzenia osadów w postaci kamienia. Poza tym powoduje ona niekiedy podrażnienia skóry przy częstym myciu.

Jeśli masz wątpliwości co do poziomu twardości w swojej wodzie, zaleca się wykonanie badania wody lub skonsultowanie się z władzami lub specjalistą od jakości wody.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt.

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju.

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych.