Menu Zamknij

Utlenialność

33,21 

Kategoria:

Utlenialność to wskaźnik określający zdolność wody do utleniania substancji organicznych i umożliwiania procesów biologicznych. Jest to jeden z ważniejszych parametrów w badaniach jakości wody, szczególnie w kontekście potencjalnego zastosowania wody jako źródła do celów konsumpcyjnych lub przemysłowych. Utlenialność jest określana za pomocą specjalnych testów laboratoryjnych i może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak zanieczyszczenia, pH, temperatura i stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wartość utlenialności wody jest szczególnie ważna dla środowiska naturalnego, ponieważ wpływa na funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich zdolność do utrzymania równowagi biologicznej.

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .