Menu Zamknij

Żelazo (Fe)

132,84 

Żelazo (Fe)- związki żelaza często występują w wodach kopalnianych oraz wodach naturalnych. W wodach powierzchniowych stężenie ich rzadko przekracza kilka mg/dm3. Niektóre wody podziemne zawierają jednak duże jej ilości sięgające do kilkudziesięciu mg/dm3.

W wodach podziemnych żelazo występuje w formie związków żelaza (II), dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Przy obecności tlenu w wodzie lub substancji utleniających, żelazo (II) ulega łatwo utlenieniu do żelaza (III), które wytrąca się w postaci wodorotlenku żelazowego lub tlenków żelaza. Żelazo w wodzie może występować w formie rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina. Koloidy występują zwykle w obecności substancji organicznych np. związków humusowych, w postaci nieorganicznych lub organicznych kompleksowych związków żelaza. Żelazo w wodzie może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłowych z wód kopalnianych oraz z korozji rur i zbiorników żelaznych.

W naturze żelazo jest często obecne w wodzie jako składnik mineralny, ale jego stężenie może również wzrosnąć w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Obecność nadmiernej ilości żelaza w wodzie może mieć wpływ na jej jakość i smak, a także na sprzęty takie jak zmywarki i pralki, które mogą ulec uszkodzeniu.

W wodzie o pH powyżej 7 żelazo jest głównie w formie Fe2+, która jest rozpuszczalna w wodzie, co oznacza, że może być ono łatwo transportowane w wodzie. W wodzie o pH poniżej 7 żelazo jest głównie w formie Fe3+, która jest mniej rozpuszczalna i może tworzyć osady.

Nadmierne stężenie żelaza w wodzie może powodować zabarwienie wody na brązowo, tworzenie się osadów, a także nieprzyjemny smak i zapach. W niektórych przypadkach może to również wpłynąć na zdrowie ludzi, ponieważ żelazo może być toksyczne w dużych ilościach. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie stężenia żelaza w wodzie i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań, aby zapewnić jej jakość.

Duża zawartość żelaza w wodzie pitnej (powyżej 0,5 mg/dm3 Fe) jest niepożądana, ponieważ obecność żelaza może powodować mętność wody i wpływa niekorzystnie na jej smak. Znaczenie higieniczne żelaza nie jest dokładnie znane, jednak ze względu na to, że jego obecność pogarsza właściwości organoleptyczne wody, należy je z wody usunąć.

Zwiększone ilości żelaza powodują występowanie plam na praniu. Niektóre branże np. papiernicza wymagają aby woda była całkowicie pozbawiona żelaza.

 

Zgodnie z :

  1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

W celu przygotowania indywidualnej oferty badań wody prosimy o kontakt .

Pobór wody wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 10-14 dni roboczych .