Menu Zamknij

Zestaw badań dla wody studziennej z własnego ujęcia

627,30 

Woda ze studni głębinowej i woda z sieci wodociągowej to dwa różne źródła wody pitnej.

Woda ze studni głębinowej pochodzi z własnego ujęcia wody, które jest wiercone w głębszych warstwach ziemi. Woda ta jest często uważana za czystszą i lepszej jakości niż woda z sieci wodociągowej, ale może też zawierać skażenia i bakterie, jeśli nie jest odpowiednio przetworzona i konserwowana.

Woda z sieci wodociągowej pochodzi z zewnętrznego źródła i jest dostarczana do domów i budynków za pomocą sieci rur. Woda ta jest poddawana procesom oczyszczania i dezynfekcji przed dostarczeniem do odbiorców, co zapewnia jej jakość i bezpieczeństwo.

Oba źródła wody mają swoje wady i zalety i wybór jednego z nich zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Ważne jest, aby regularnie monitorować jakość wody, niezależnie od źródła, i podejmować odpowiednie działania, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i jakość.

Badanie wody ze studni

Badanie wody ze studni jest ważnym procesem, który pozwala ocenić jakość wody z prywatnego źródła. Takie badanie jest konieczne, aby upewnić się, że woda jest bezpieczna do picia i nie zawiera szkodliwych zanieczyszczeń. Badania wody ze studni obejmują szereg parametrów, takich jak poziom pH, twardość, zawartość żelaza, manganu, azotanów, a także obecność bakterii i wirusów chorobotwórczych. Wyniki badań pozwalają na określenie, czy woda ze studni spełnia wymagania norm sanitarnych i czy jest bezpieczna do spożycia. W przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych zanieczyszczeń, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków filtrujących lub dezynfekujących, aby zapewnić odpowiednią jakość wody.

Woda ze studni głębinowej lub kopanej i sieci wodociągowej. Zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Zestaw proponowany przy doborze urządzeń dla domowej stacji uzdatniania wody studziennej.

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

 1. Escherichia coli (E. coli),
 2. Bakterie grupy coli,
 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C,
 4. Enterokoki kałowe,
 5. Barwa,
 6. Mętność,
 7. Smak,
 8. Zapach,
 9. Stężenie jonów wodoru (pH),
 10. Przewodność,
 11. Azotyny,
 12. Jon amonu,
 13. Glin (Al),
 14. Żelazo,
 15. Mangan,
 16. Chlorki,
 17. Siarczany,
 18. Utlenialność,
 19. Twardość.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.

Jeżeli analizy wody przeprowadzane są na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zalecamy pobór przez przeszkolonego próbobiorcę laboratorium. Tylko taki pobór będzie akredytowany. W przypadku samodzielnego poboru, akredytowane będą wyłącznie analizy. Wynik analizy parametru „liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h” z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ próbka do badania musi trafić do laboratorium w ciągu 12 godzin.Paczka kurierska dostarczana jest w ciągu 24h.