Menu Zamknij

Zestaw fizykochemia

390,00 

Woda przeznaczona do spożycia powinna spełniać surowe wymagania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Co więcej, wszystkie procesy, które przeprowadza się, począwszy od źródła do miejsca odbioru, służą uzyskaniu i zachowaniu jej jakości. Woda pobierana z ujęć powierzchniowych i głębinowych objęta jest monitoringiem. Przy małych ujęciach woda powinna być badana co najmniej dwa razy w ciągu roku w ramach monitoringu kontrolnego i raz na dwa lata w ramach monitoringu przeglądowego. Zaleca się, aby klienci indywidualni przynajmniej raz w roku wykonali badanie wody pitnej.

Woda zdatna do spożycia i bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, to woda wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów (w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego), pozbawiona wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, spełniająca podstawowe wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ponadto zwraca się uwagę, aby wykorzystywana woda nie miała agresywnych właściwości korozyjnych. Przyjęto, iż wskaźniki mikrobiologiczne mówią o bezpieczeństwie sanitarnym a wskaźniki fizykochemiczne przede wszystkim o zawartości substancji chemicznych w wodzie.

Badania fizykochemiczne wody obejmują nie tylko oznaczenie substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak ołów, kadm, rtęć, chrom, substancji organicznych, czy trihalometanów, ale także substancji, które mogą mieć istotny wpływ na instalację doprowadzającą wodę z ujęcia do miejsca użytkowania, np. kran w kuchni.

Zakres zestawu:

 1. Barwa,
 2. Mętność,
 3. Smak,
 4. Zapach,
 5. Stężenie jonów wodoru (pH),
 6. Przewodność,
 7. Azotyny,
 8. Jon amonu,
 9. Glin (Al),
 10. Żelazo,
 11. Mangan,
 12. Chlorki,
 13. Siarczany,
 14. Twardość.

Czas oczekiwania na wyniki badań trwa od 7 do 14 dni roboczych.