Menu Zamknij

Zestaw mikrobiologia

381,30 

Jest to rodzaj badania, które informuje o jakości sanitarnej wody. Ze względu na możliwość zakażenia się ludzi , wymagana jest stała kontrola higieniczno-sanitarna. Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak też wody w basenach kąpielowych, a nawet w zbiornikach wód powierzchniowych. Najczęstszą przyczyną zakażeń są mikroorganizmy chorobotwórcze, które są wydalane przez ludzi chorych oraz nosicieli bakterii i drobnoustrojów. Stąd tak istotna jest analiza wody basenowej oraz badanie bakteriologiczne wody.   Bakterie zawarte w wodzie nie zawsze wykazują właściwości patogenne, które wskazywałyby na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych.

Zakres zestawu mikrobiologicznego:

  1. Escherichia coli (E. coli),
  2. Bakterie grupy coli,
  3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C,
  4. Liczba enterokoków kałowych.

Na wyniki badań mikrobiologi należy oczekiwać od 7 do 14 dni roboczych.