Menu Zamknij

Zestaw – Monitoring grupy B – dla wody basenowej.

1722,00 

 

Badanie wody w zakresie monitoringu grupy B  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obejmuje :

 1. Enterokoki,
 2. Akrylamid,
 3. Antymon,
 4. Arsen,
 5. Azotany,
 6. Benzen,
 7. Benzo(a)piren,
 8. Bor,
 9. Bromiany,
 10. Chlorek winylu,
 11. Chrom,
 12. Cyjanki,
 13. 1,2-dichloroetan,
 14. Epichlorohydryna,
 15. Fluorki,
 16. Kadm,
 17. Miedź,
 18. Nikiel,
 19. Ołów,
 20. Pestycydy,
 21. Σ pestycydów,
 22. Rtęć,
 23. Selen,
 24. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu,
 25. Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 26. Trihalometany – ogółem (Σ THM),
 27. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami),
 28. Glin (Al),
 29. Jon amonu,
 30. Chlorki,
 31. Mangan,
 32. Ogólny węgiel organiczny (OWO),
 33. Siarczany,
 34. Sód,
 35. Utlenialność z KMnO4,
 36. Żelazo,
 37. Bromodichlorometan,
 38. Chlor wolny,
 39. Chloraminy,
 40. Σ chloranów i chlorynów,
 41. Ozon,
 42. Trichlorometan (chloroform),
 43. Magnez,
 44. Srebro,
 45. Twardość,

 Zakres stosowany w przypadku rozszerzonej kontroli wody surowej ( studnia ) bądź wodociągowej.

W celu przygotowania indywidualnej oferty  badań wody  prosimy o kontakt .

Pobór wody  wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany próbkobiorca na terenie całego kraju .

Czas oczekiwania na wyniki badań 14-21 dni roboczych .