Menu Zamknij

W jaki sposób pobrać wodę do badania?

Właściwe pobranie wody może odbyć się dwojako. Jeśli badanie skierowane jest na potrzeby Sanepidu lub innej instytucji kontrolującej, wówczas próbkę pobiera akredytowany próbobiorca. W przypadku indywidualnych potrzeb, czyli np. sprawdzenia stanu wody w przydomowej studni, próbkę można pobrać samodzielnie. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

  1. Użyj czystych, sterylnych naczyń: Woda powinna być pobierana w sterylnych, czystych naczyniach, takich jak probówki lub specjalne butelki do badania wody.
  2. Unikaj kontaktu z powierzchniami: Woda powinna być pobierana tak, aby nie dotykać powierzchni kranu lub innych powierzchni, które mogą zanieczyścić próbkę.
  3. Zwróć uwagę na czas pobierania próbki: Woda powinna być pobierana w odpowiednim czasie, w zależności od celu badania. Na przykład, jeśli chcesz przeprowadzić badanie na obecność bakterii Legionella, powinieneś pobrać próbkę wody w ciągu kilku godzin od momentu, gdy woda jest używana do mycia lub prysznica.
  4. Zwróć uwagę na temperaturę: Woda powinna być pobierana w odpowiedniej temperaturze, w zależności od celu badania. Na przykład, jeśli chcesz przeprowadzić badanie na obecność bakterii Legionella, powinieneś pobrać próbkę wody w temperaturze między 30 a 45 stopniami Celsjusza.
  5. Przechowuj próbki w odpowiednich warunkach: Próbki powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, takich jak w lodówce lub termicznym torbie, aby zachować ich jakość i właściwości.
  6. Co ważne, próbki należy przechowywać w temperaturze niższej niż wynosiła temperatura pobieranej wody i należy dostarczyć do Laboratorium, aby mogły być poddane analizie maksymalnie do 48h.

Pobieranie wody do badania powinno być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi przez odpowiednie służby i specjalistów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z odpowiednimi służbami i specjalistami w celu uzyskania właściwych wytycznych i porad.