Menu Zamknij

Klient detaliczny

Każda osoba korzystająca z usług dla potrzeb własnych, w tym właściciele domu jednorodzinnego czy prywatnego gospodarstwa, a także osoby posiadające studnię, korzystające z wodociągów miejskich, a także innych źródeł wody powinny przed zainstalowaniem urządzeń do uzdatniania wody dokonać jej badania.

Uzdatnianie wody jest procesem polegającym na oczyszczeniu wody do stanu, który jest wymagany dla konkretnego zastosowania. Badanie wody, zwłaszcza ze studni, powinno być pierwszym i niezbędnym działaniem, którego celem jest ocena przydatności wody do spożycia.

Główne metody uzyskiwania wody uzdatnionej to:

 • odżelazianie i odmanganianie,
 • filtracja przy użyciu aktywnego węgla,
 • usuwanie azotanów,
 • zmiękczanie wody,
 • filtracja mechaniczna,
 • usuwanie nieprzyjemnego zapachu, barwy i mętności,
 • dezynfekcja lampami UV.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie odpowiedniego sprzętu warto skonsultować kwestie związane z wodą.

Nasi specjaliści służą pomocą przy analizie wyników badań wody oraz doborze urządzeń pozwalających uzyskać parametry wody do spożycia.

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  1,2-dichloroethane (także znany jako 1,2-dichloroethene) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często stosowany jako rozpuszczalnik i składnik w wielu produktach przemysłowych. Może być również wytwarzany…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Akrylamid jest organicznym związkiem chemicznym, który powstaje w wyniku reakcji chemicznej podczas procesu gotowania i smażenia pokarmów zawierających cukry i białka, takich jak kawa, chips,…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Antymon jest metalicznym pierwiastkiem chemicznym o symbolu Sb i numerze atomowym 51. W naturalnym środowisku występuje jako minerały, takie jak stibnit i valentinit. Antymon jest…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Azotany i azotyny to związki chemiczne zawierające atomy azotu i tlenu. Azotany (NO3-) są jonami anionów, podczas gdy azotyny (NO2-) to jony kationów. Azotany i…

 • Symbol zastępczy
  49,00 

  Escherichia coli (E. coli) to rodzaj bakterii, który jest często występujący w jelitach ludzi i zwierząt tzw. bakterie grupy kałowej.. Większość szczepów E. coli jest…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Barwa – jest to wskaźnik organoleptyczny informujący o jakości wody. Barwa wody jest jednym z wielu wskaźników jej jakości. Barwa wody może być spowodowana przez…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Benzo[a]piren (BAp) to organiczny związek chemiczny, który jest jednym z najbardziej toksycznych i trwałych składników spalin samochodowych. Jest on uważany za rakotwórczy dla ludzi i…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Benzen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C6H6, który jest podstawowym składnikiem wielu ważnych chemikaliów i produktów. Jest on szeroko stosowany w przemyśle jako…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Bor – jest pierwiastkiem śladowym występującym w ludzkim organiźmie. Występuje również w roślinach. Bor w związkach chemicznych często występuje w przyrodzie, przeważnie w postaci borokrzemianów…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Bromodichlorometan (BDCM) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często używany jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej i innych zastosowaniach sanitarnych. Jest on również naturalnie obecny…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Chlor wolny jest rodzajem chloru, który jest w stanie wolnym w wodzie lub powietrzu. Chlor wolny jest często stosowany jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Chlor związany to forma chloru, która jest połączona z innymi cząsteczkami, takimi jak związki organiczne lub sole. Chlor związany jest często stosowany jako środek dezynfekujący…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Chloraminy to rodzaj związków chemicznych, które powstają w wyniku połączenia chloru z aminami. Chloraminy są często stosowane jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej, ponieważ są…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Chlorek winylu (PVC) jest tworzywem sztucznym, które jest często stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w rurach, oknach, meblach i wielu innych produktach. PVC…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Chlorki – są to związki chemiczne zwane solami kwasu solnego lub innych związków chloru. Chlorki występujące w wodzie to związki chemiczne zawierające chlor i inny…

 • Symbol zastępczy
  110,70 

  Chloroform jest to bezbarwny, ciężki, słodko pachnący płyn, który jest używany jako rozpuszczalnik i jako surowiec do produkcji wielu chemikaliów, w tym czynników chłodniczych. Zgodnie…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Chrom – jest obecny w naturze i potrzebny dla zdrowia jednak w nadmiarze może być szkodliwy ponieważ długa ekspozycja na wskazany pierwiastek w zwiększonym stężeniu…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Cyjanki są to związki chemiczne zawierające pierwiastek cyjan (CN) i są znane zarówno ze swojej toksyczności, jak i z wielu ważnych zastosowań przemysłowych. Na przykład…

 • Symbol zastępczy
  49,00 

  Enterokoki kałowe to bakterie pochodzące z kału. Są to rodzaje bakterii, które często występują w jelitach i są uważane za czynniki flora fizjologicznej. Niektóre rodzaje…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Epichlorohydryna jest to organiczny związek chemiczny stosowany w wielu różnych aplikacjach, w tym jako środek utrwalający i dezynfekujący w przemyśle spożywczym, jako składnik klejów i…

 • Symbol zastępczy
  59,00 

  Escherichia coli jest to rodzaj bakterii, który naturalnie występuje w jelitach człowieka i zwierząt. Większość szczepów Escherichia coli jest bezpieczna dla zdrowia, jednak niektóre z…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Fluorki – są to związki chemiczne zawierające pierwiastek fluor. Fluory są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym jako środek zapobiegający próchnicy i utrwalający zęby…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Glin (Al) – czyli związku chemicznego z grupy metali. Glin jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali na Ziemi i jest stosowany w wielu różnych dziedzinach,…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Gronkowce koagulazododatnie to szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus. Gronkowce koagulazododatnie wytwarzają białko zwane koagulazą, które jest odpowiedzialne za ich zdolność do krzepnięcia krwi. Te szczepy…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Jon amonu jest jonem amonowym, czyli cząsteczką zawierającą atom azotu i trzy atomy wodoru. Jon amonu jest często stosowany jako źródło azotu w wielu procesach…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Kadm to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Cd i numerze atomowym 48. Jest to metal o ciemno srebrzystym kolorze i wysokiej miękkości. Kadm jest stosowany…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Kwas izocyjanurowy jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często stosowany jako środek biobójczy do dezynfekcji wody i innych powierzchni. W wodzie kwas izocyjanurowy jest w…

 • Symbol zastępczy
  147,00 

  Magnez to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Mg i liczbie atomowej 12. Jest to ważny składnik mineralny, który występuje w wodzie i jest niezbędny do…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Mangan jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Mn i liczbie atomowej 25. Jest to składnik mineralny, który występuje naturalnie w wodzie i jest niezbędny do prawidłowego…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Mętność jest jednym z parametrów jakości wody, który określa ilość zawieszonych w wodzie cząstek stałych, takich jak pył, glony, bakterie i inne cząstki organiczne oraz…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Cu i numerze atomowym 29. Jest to metal o czerwono-brązowym kolorze i wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej. Miedź…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Nikiel w wodzie może pochodzić z wielu źródeł, takich jak instalacje przemysłowe, zanieczyszczenie środowiska i naturalne skażenie wód powierzchniowych i podziemnych. Nikiel w wodzie może…

 • Symbol zastępczy
  49,00 

  Trudno jest podać dokładną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach C w wodzie, ponieważ liczba ta może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36 C Aby określić ogólną liczbę organizmów w wodzie o temperaturze 36°C, należy wykonać badanie mikrobiologiczne wody. Standardowym i dokładnym…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Ogólny węgiel organiczny (OWO) to termin stosowany w analizie chemicznej wody, ścieków i innych płynnych próbek, który oznacza zawartość wszystkich organicznych związków węglowych. OWO jest…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Ołów jest metalem ciężkim, który może być zanieczyszczeniem wody. Wysoki poziom ołowiu w wodzie może być niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, ponieważ może powodować poważne…

 • Symbol zastępczy
  22,14 

  Ozon jest rodzajem tlenu, który jest stosowany w procesie oczyszczania wody. W wodzie ozon działa jako silny utleniacz, co oznacza, że jest w stanie rozkładać…

 • Symbol zastępczy
  243,54 

  Pestycydy to chemikalia stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie w celu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Niestety, pestycydy często przedostają się do wód powierzchniowych i…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Potencjał redoks (ORP) jest miarą potencjału elektrochemicznego wody lub innego roztworu. Jest to wartość elektrochemiczna, która określa zdolność roztworu do utleniania lub redukcji jonów. Woda…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Przewodność elektryczna jest parametrem jakości wody, który określa zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność elektryczna w wodzie jest wynikiem obecność jonów w wodzie, takich…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Pseudomonas aeruginosa to bakteria, która może występować w wodzie i być czynnikiem zanieczyszczenia. Jest to mikroorganizm o wysokiej odporności i zdolności do przetrwania w różnych…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Badanie wody : Rtęć – występuje w wodach naturalnych w niewielkich stężeniach, zwykle od 0,01 do 0,1 mikrogram/dm3. Oznaczenie rtęci w wodzie jest bardzo ważne…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Selen jest minerałem, który jest ważny dla naszego zdrowia, ale jego nadmiar może być szkodliwy. Woda może zawierać pewne ilości selenu, w zależności od jakości…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Siarczany – występują w wodach naturalnych w szerokim zakresie stężeń, od kilku do kilku tysięcy mg/dm3. Przechodzą one do wód powierzchniowych z gleby, pokładów geologicznych,…

 • Symbol zastępczy
  22,14 

  Smak i zapach wody są parametrami jakości wody, które wpływają na jej percepcję przez ludzi. Woda powinna mieć neutralny smak i brak nieprzyjemnego zapachu. Smak…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Badanie wody : Sód – należy do grupy pierwiastków najczęściej występujących na kuli ziemskiej. Znajduje się on prawie we wszystkich wodach naturalnych, głównie w postaci…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Badanie wody : Srebro związki srebra znajdujące się w wodzie w małych stężeniach mają właściwości bakteriobójcze. W dużych stężeniach srebro wykazuje silne działanie toksyczne. Możliwości…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Stężenie jonów wodoru (pH) jest jednym z parametrów jakości wody, który określa kwasowość lub zasadowość wody. pH wody jest skalą w zakresie od 0 do…

 • Symbol zastępczy
  99,63 

  Suma chloranów i chlorynów jest ważnym wskaźnikiem jakości wody i może być mierzona przy użyciu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Chlorany i chloryny są związkami chloru, które…

 • Symbol zastępczy
  243,54 

  Suma pestycydów w wodzie może być określana przy użyciu różnych metod chemicznych i analizy laboratoryjnej. W zależności od potrzeb i wymagań, można wybrać odpowiednie techniki,…

 • Symbol zastępczy
  110,70 

  THM (trihalometany) to grupa związków chemicznych powstających w wyniku reakcji chloru lub jego pochodnych z substancjami organicznymi w wodzie. THM są uważane za potencjalnie szkodliwe…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu to ilość tych dwóch związków chemicznych występujących w danej próbce wody. Trichloroetan i tetrachloroetan są związkami organicznymi o właściwościach toksycznych i…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) to ilość tych związków chemicznych występujących w danej próbce wody. WWA to m.in. benzen, toluen, etylobenzen i inne, które są…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Trihalometan (chloroform) jest organicznym związkiem chemicznym, który powstaje jako produkt uboczny podczas chlorowania wody. Chlorowanie jest procesem, w którym dodaje się chlor do wody w…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Twardość wody to ilość jonów wapnia i magnezu zawartych w wodzie. Jest to ważny parametr jakości wody, który może mieć wpływ na smak i jakość…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Utlenialność to wskaźnik określający zdolność wody do utleniania substancji organicznych i umożliwiania procesów biologicznych. Jest to jeden z ważniejszych parametrów w badaniach jakości wody, szczególnie…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Żelazo (Fe)- związki żelaza często występują w wodach kopalnianych oraz wodach naturalnych. W wodach powierzchniowych stężenie ich rzadko przekracza kilka mg/dm3. Niektóre wody podziemne zawierają…

 • Symbol zastępczy
  627,30 

  Woda ze studni głębinowej i woda z sieci wodociągowej to dwa różne źródła wody pitnej. Woda ze studni głębinowej pochodzi z własnego ujęcia wody, które…

 • Symbol zastępczy
  490,00 

  Zestaw badań wody mikrobiologicznych i fizykochemicznych to zestaw testów, które służą do oceny jakości wody pitnej i zewnętrznej. Badania te pozwalają na identyfikację i pomiar…

 • Symbol zastępczy
  390,00 

  Woda przeznaczona do spożycia powinna spełniać surowe wymagania bakteriologiczne i fizykochemiczne. Co więcej, wszystkie procesy, które przeprowadza się, począwszy od źródła do miejsca odbioru, służą…

 • Symbol zastępczy
  381,30 

  Jest to rodzaj badania, które informuje o jakości sanitarnej wody. Ze względu na możliwość zakażenia się ludzi , wymagana jest stała kontrola higieniczno-sanitarna. Dotyczy to…