Menu Zamknij

Pojedyncze badania

Pojedyncze badania służą możliwości precyzyjnego wyboru zakresu badań wody sprecyzowanego indywidualnie pod potrzeby klienta.

Jeżeli potrzebujesz nietypowych badań lub chciałbyś poszerzyć pakiet zestawu, dobierz parametry z poniższej listy.

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  1,2-dichloroethane (także znany jako 1,2-dichloroethene) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często stosowany jako rozpuszczalnik i składnik w wielu produktach przemysłowych. Może być również wytwarzany…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Akrylamid jest organicznym związkiem chemicznym, który powstaje w wyniku reakcji chemicznej podczas procesu gotowania i smażenia pokarmów zawierających cukry i białka, takich jak kawa, chips,…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Antymon jest metalicznym pierwiastkiem chemicznym o symbolu Sb i numerze atomowym 51. W naturalnym środowisku występuje jako minerały, takie jak stibnit i valentinit. Antymon jest…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Azotany i azotyny to związki chemiczne zawierające atomy azotu i tlenu. Azotany (NO3-) są jonami anionów, podczas gdy azotyny (NO2-) to jony kationów. Azotany i…

 • Symbol zastępczy
  49,00 

  Escherichia coli (E. coli) to rodzaj bakterii, który jest często występujący w jelitach ludzi i zwierząt tzw. bakterie grupy kałowej.. Większość szczepów E. coli jest…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Barwa – jest to wskaźnik organoleptyczny informujący o jakości wody. Barwa wody jest jednym z wielu wskaźników jej jakości. Barwa wody może być spowodowana przez…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Benzo[a]piren (BAp) to organiczny związek chemiczny, który jest jednym z najbardziej toksycznych i trwałych składników spalin samochodowych. Jest on uważany za rakotwórczy dla ludzi i…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Benzen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C6H6, który jest podstawowym składnikiem wielu ważnych chemikaliów i produktów. Jest on szeroko stosowany w przemyśle jako…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Bor – jest pierwiastkiem śladowym występującym w ludzkim organiźmie. Występuje również w roślinach. Bor w związkach chemicznych często występuje w przyrodzie, przeważnie w postaci borokrzemianów…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Bromodichlorometan (BDCM) jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często używany jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej i innych zastosowaniach sanitarnych. Jest on również naturalnie obecny…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Chlor wolny jest rodzajem chloru, który jest w stanie wolnym w wodzie lub powietrzu. Chlor wolny jest często stosowany jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Chlor związany to forma chloru, która jest połączona z innymi cząsteczkami, takimi jak związki organiczne lub sole. Chlor związany jest często stosowany jako środek dezynfekujący…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Chloraminy to rodzaj związków chemicznych, które powstają w wyniku połączenia chloru z aminami. Chloraminy są często stosowane jako środek dezynfekujący w wodzie pitnej, ponieważ są…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Chlorek winylu (PVC) jest tworzywem sztucznym, które jest często stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym w rurach, oknach, meblach i wielu innych produktach. PVC…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Chlorki – są to związki chemiczne zwane solami kwasu solnego lub innych związków chloru. Chlorki występujące w wodzie to związki chemiczne zawierające chlor i inny…

 • Symbol zastępczy
  110,70 

  Chloroform jest to bezbarwny, ciężki, słodko pachnący płyn, który jest używany jako rozpuszczalnik i jako surowiec do produkcji wielu chemikaliów, w tym czynników chłodniczych. Zgodnie…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Chrom – jest obecny w naturze i potrzebny dla zdrowia jednak w nadmiarze może być szkodliwy ponieważ długa ekspozycja na wskazany pierwiastek w zwiększonym stężeniu…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Cyjanki są to związki chemiczne zawierające pierwiastek cyjan (CN) i są znane zarówno ze swojej toksyczności, jak i z wielu ważnych zastosowań przemysłowych. Na przykład…

 • Symbol zastępczy
  49,00 

  Enterokoki kałowe to bakterie pochodzące z kału. Są to rodzaje bakterii, które często występują w jelitach i są uważane za czynniki flora fizjologicznej. Niektóre rodzaje…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Epichlorohydryna jest to organiczny związek chemiczny stosowany w wielu różnych aplikacjach, w tym jako środek utrwalający i dezynfekujący w przemyśle spożywczym, jako składnik klejów i…

 • Symbol zastępczy
  59,00 

  Escherichia coli jest to rodzaj bakterii, który naturalnie występuje w jelitach człowieka i zwierząt. Większość szczepów Escherichia coli jest bezpieczna dla zdrowia, jednak niektóre z…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Fluorki – są to związki chemiczne zawierające pierwiastek fluor. Fluory są stosowane w wielu różnych aplikacjach, w tym jako środek zapobiegający próchnicy i utrwalający zęby…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Glin (Al) – czyli związku chemicznego z grupy metali. Glin jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali na Ziemi i jest stosowany w wielu różnych dziedzinach,…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Gronkowce koagulazododatnie to szczepy bakterii z rodzaju Staphylococcus. Gronkowce koagulazododatnie wytwarzają białko zwane koagulazą, które jest odpowiedzialne za ich zdolność do krzepnięcia krwi. Te szczepy…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Jon amonu jest jonem amonowym, czyli cząsteczką zawierającą atom azotu i trzy atomy wodoru. Jon amonu jest często stosowany jako źródło azotu w wielu procesach…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Kadm to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Cd i numerze atomowym 48. Jest to metal o ciemno srebrzystym kolorze i wysokiej miękkości. Kadm jest stosowany…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Kwas izocyjanurowy jest organicznym związkiem chemicznym, który jest często stosowany jako środek biobójczy do dezynfekcji wody i innych powierzchni. W wodzie kwas izocyjanurowy jest w…

 • Symbol zastępczy
  147,00 

  Magnez to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Mg i liczbie atomowej 12. Jest to ważny składnik mineralny, który występuje w wodzie i jest niezbędny do…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Mangan jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Mn i liczbie atomowej 25. Jest to składnik mineralny, który występuje naturalnie w wodzie i jest niezbędny do prawidłowego…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Mętność jest jednym z parametrów jakości wody, który określa ilość zawieszonych w wodzie cząstek stałych, takich jak pył, glony, bakterie i inne cząstki organiczne oraz…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu chemicznym Cu i numerze atomowym 29. Jest to metal o czerwono-brązowym kolorze i wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej. Miedź…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Nikiel w wodzie może pochodzić z wielu źródeł, takich jak instalacje przemysłowe, zanieczyszczenie środowiska i naturalne skażenie wód powierzchniowych i podziemnych. Nikiel w wodzie może…

 • Symbol zastępczy
  49,00 

  Trudno jest podać dokładną liczbę mikroorganizmów w 22 stopniach C w wodzie, ponieważ liczba ta może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36 C Aby określić ogólną liczbę organizmów w wodzie o temperaturze 36°C, należy wykonać badanie mikrobiologiczne wody. Standardowym i dokładnym…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Ogólny węgiel organiczny (OWO) to termin stosowany w analizie chemicznej wody, ścieków i innych płynnych próbek, który oznacza zawartość wszystkich organicznych związków węglowych. OWO jest…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Ołów jest metalem ciężkim, który może być zanieczyszczeniem wody. Wysoki poziom ołowiu w wodzie może być niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, ponieważ może powodować poważne…

 • Symbol zastępczy
  22,14 

  Ozon jest rodzajem tlenu, który jest stosowany w procesie oczyszczania wody. W wodzie ozon działa jako silny utleniacz, co oznacza, że jest w stanie rozkładać…

 • Symbol zastępczy
  243,54 

  Pestycydy to chemikalia stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie w celu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Niestety, pestycydy często przedostają się do wód powierzchniowych i…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Potencjał redoks (ORP) jest miarą potencjału elektrochemicznego wody lub innego roztworu. Jest to wartość elektrochemiczna, która określa zdolność roztworu do utleniania lub redukcji jonów. Woda…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Przewodność elektryczna jest parametrem jakości wody, który określa zdolność wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność elektryczna w wodzie jest wynikiem obecność jonów w wodzie, takich…

 • Symbol zastępczy
  77,49 

  Pseudomonas aeruginosa to bakteria, która może występować w wodzie i być czynnikiem zanieczyszczenia. Jest to mikroorganizm o wysokiej odporności i zdolności do przetrwania w różnych…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Badanie wody : Rtęć – występuje w wodach naturalnych w niewielkich stężeniach, zwykle od 0,01 do 0,1 mikrogram/dm3. Oznaczenie rtęci w wodzie jest bardzo ważne…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Selen jest minerałem, który jest ważny dla naszego zdrowia, ale jego nadmiar może być szkodliwy. Woda może zawierać pewne ilości selenu, w zależności od jakości…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Siarczany – występują w wodach naturalnych w szerokim zakresie stężeń, od kilku do kilku tysięcy mg/dm3. Przechodzą one do wód powierzchniowych z gleby, pokładów geologicznych,…

 • Symbol zastępczy
  22,14 

  Smak i zapach wody są parametrami jakości wody, które wpływają na jej percepcję przez ludzi. Woda powinna mieć neutralny smak i brak nieprzyjemnego zapachu. Smak…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Badanie wody : Sód – należy do grupy pierwiastków najczęściej występujących na kuli ziemskiej. Znajduje się on prawie we wszystkich wodach naturalnych, głównie w postaci…

 • Symbol zastępczy
  265,68 

  Badanie wody : Srebro związki srebra znajdujące się w wodzie w małych stężeniach mają właściwości bakteriobójcze. W dużych stężeniach srebro wykazuje silne działanie toksyczne. Możliwości…

 • Symbol zastępczy
  43,05 

  Stężenie jonów wodoru (pH) jest jednym z parametrów jakości wody, który określa kwasowość lub zasadowość wody. pH wody jest skalą w zakresie od 0 do…

 • Symbol zastępczy
  99,63 

  Suma chloranów i chlorynów jest ważnym wskaźnikiem jakości wody i może być mierzona przy użyciu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Chlorany i chloryny są związkami chloru, które…

 • Symbol zastępczy
  243,54 

  Suma pestycydów w wodzie może być określana przy użyciu różnych metod chemicznych i analizy laboratoryjnej. W zależności od potrzeb i wymagań, można wybrać odpowiednie techniki,…

 • Symbol zastępczy
  110,70 

  THM (trihalometany) to grupa związków chemicznych powstających w wyniku reakcji chloru lub jego pochodnych z substancjami organicznymi w wodzie. THM są uważane za potencjalnie szkodliwe…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu to ilość tych dwóch związków chemicznych występujących w danej próbce wody. Trichloroetan i tetrachloroetan są związkami organicznymi o właściwościach toksycznych i…

 • Symbol zastępczy
  199,26 

  Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) to ilość tych związków chemicznych występujących w danej próbce wody. WWA to m.in. benzen, toluen, etylobenzen i inne, które są…

 • Symbol zastępczy
  177,12 

  Trihalometan (chloroform) jest organicznym związkiem chemicznym, który powstaje jako produkt uboczny podczas chlorowania wody. Chlorowanie jest procesem, w którym dodaje się chlor do wody w…

 • Symbol zastępczy
  88,56 

  Twardość wody to ilość jonów wapnia i magnezu zawartych w wodzie. Jest to ważny parametr jakości wody, który może mieć wpływ na smak i jakość…

 • Symbol zastępczy
  33,21 

  Utlenialność to wskaźnik określający zdolność wody do utleniania substancji organicznych i umożliwiania procesów biologicznych. Jest to jeden z ważniejszych parametrów w badaniach jakości wody, szczególnie…

 • Symbol zastępczy
  132,84 

  Żelazo (Fe)- związki żelaza często występują w wodach kopalnianych oraz wodach naturalnych. W wodach powierzchniowych stężenie ich rzadko przekracza kilka mg/dm3. Niektóre wody podziemne zawierają…