Menu Zamknij

Studnie głębinowe – własne ujęcie

Studnie głębinowe to ujęcia wody, które są wiercone w głębszych warstwach ziemi w celu pozyskania wody pitnej. Mają one zastosowanie w miejscach, gdzie inne źródła wody, takie jak rzeki i jeziora, nie są dostępne lub nie spełniają wymagań jakości wody.

Posiadanie własnej studni głębinowej może być korzystne, ponieważ zapewnia niezależność od dostawców wody i pozwala uniknąć kosztów związanych z dostawą wody. Jednak własne ujęcie wody wymaga również odpowiedniej opieki i konserwacji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo wody.

Przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej należy przeprowadzić badania geologiczne w celu określenia dostępności wody i jej jakości, a także uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia. Po wybudowaniu studni należy regularnie monitorować jakość wody i w razie potrzeby przeprowadzać odpowiednie działania, takie jak dezynfekcja czy filtracja, aby zapewnić jej jakość.

Własne ujęcie wody z studni głębinowej może być opłacalne i wygodne, ale wymaga również odpowiedzialności i troski o jakość wody.

Studnia głębinowa/wiercona jest to rodzaj studni powstały w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego oraz wydobycia materiału skalnego za pomocą świdra. Ten typ studni sięga do głębszych warstw wodonośnych (najczęściej przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną). W przypadku pojedynczego gospodarstwa domowego nie są wymagane żadne pozwolenia, jeśli studnia nie przekroczy głębokości 30 m.

Natomiast studnia kopana jest to sztuczny otwór, który sięga poziomu wodonośnego. Taką studnię zwykle buduje się z betonowych kręgów. Kopie się ją ręcznie lub za pomocą narzędzi. Z tego powodu nie jest zbyt głęboka i pobiera wodę z pierwszej, najpłytszej warstwy wodonośnej.